korven.nu
  en vardag i bilder:
Hårfagre. 2013-08-27
Långhårig är ingenting man blir,
det är någonting man är.

© 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Per Andrén